Pantophaga

Fotograf jest tym, który powinien pozostawiać, czy lepiej: tworzyć, ślady swojego przejścia, ślady spotkania ze zjawiskami (…). Każde zdjęcie jest więc enigmatycznym śladem, który skłania do marzeń i stanowi problem, który fascynuje i niepokoi. Z jednej strony chcielibyśmy wierzyć, że dzięki niemu podmiot, przedmiot, czynność, przeszłość, chwila itd. zostaną odnalezione; z drugiej zaś – powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nigdy ich ono nie zwróci. 

F. Soulages

 

 

Whisteria Cosmolytica – on to tak nazwał. Drobnoustrój, unicestwiający materię i czerpiący z tego procesu energię życiową. (…) wyszedł z istniejących bakterii i stopniowo poddawał je działaniu coraz większych dawek promieniowania. 

S. Lem

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dodaj komentarz