Urodziłem się w 1982 roku w Poznaniu.

W 2006 roku ukończyłem studia socjologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, podczas których dzięki pracowni socjologii wizualnej zainteresowałem się fotografią.

Od 2011 roku studiuję fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (ASP).